การปรับปรุงไหมไทยพันธุ์สำโรง 1 โดยใช้รังสีแกมมา

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Artboard 1 copy (3)

นำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อเพื่อให้ผ่านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดปี และให้พันธุ์เสถียรอีก 6 วุ่น พบว่าในรุ่นที่ 3 ของการทดสอบความเสถียร อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก ทำให้สายพันธุ์ที่ไม่สามารถทนทานได้ตายหมด เหลือเพียง 5 สายพันธุ และพบการเปลี่ยนแปลงของสีรังจากสีเหลืองเป็นสีขาว และสึนวล ในรุ่นที่ 5 จากสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาจากไข่ที่มีอายุการกก 7 วัน ฉายรังสืปริมาณ 2.5 เกรย์ ศึกษาความเสถียรโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและได้มอบสายพันธุ์ดังกล่าวให้กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เก็บรักษาพันธุ์ ดำเนินการทดสอบ และใช้ประโยชน์ต่อไป 

1-7 days incubated Sumrong 1 cultivar silkworm eggs were irradiated by gamma rays at doses of 0, 1.5. 2, 2.5 and 3 Grays. The silkworms werereared and selected for competence in silk protein production by evaluationfrom good characteristics of larvae , pupae and cocoon and high yields for 9generations. 11 good races were selected, and stability studies wereperformed for 6 generations through different weathers of the years. Only 5races survived in the third generation due to high temperature and highhumidity. The cocoons with white and creamy color were found in the fifthgeneration in the race derived from 7-day-incubated silkworm eggs irradiated at 2.5 Grays. The stability studies were evaluated by statistical analysis. The Queen Sirikit Department of Sericulture. Ministry of Agriculture and Cooperatives will continue on rearing these silkworm races for further stability study.

โพสต์เมื่อ : 29 กรกฏาคม 2554

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Only administrators can add new users.

เข้าสู่ระบบ