ติดต่อเรา

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

Call Center : โทร 02 401 9889 ต่อ 1102 , 1187 หรือ 5913
E-mail : pr@tint.or.th
Website : www.tint.or.th

สำนักงาน สาขาจตุจักร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Call Center : โทร 02 401 9889 ต่อ 1102 , 1187 หรือ 5913
E-mail : pr@tint.or.th
Website : www.tint.or.th