ตอนที่ 1 เทคโนโลยีการฉายรังสีกับการส่งออกอาหารแช่แข็ง

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Play Video

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Only administrators can add new users.

เข้าสู่ระบบ