น้ำบริสุทธ์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Artboard 2 copy 4

อย่างไรก็ตาม ในการใช้เรซินเพื่อผลิตน้ำบริสุทธ์ไปในระยะเวลาหนึ่ง เรซินจะลดขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนจนหมดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนในที่สุด เนื่องจากไอออนอิสระในเรซิน ถูกแลกเปลี่ยนกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดจึงต้องมีการทำให้เรซินกลับมาคืนสภาพ กระบวนการดังกล่าว เรียกว่าการทำรีเจอเนอเรชัน (Regeneration) ให้กับเรซินโดยเป็นการไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำและเติมไอออนอิสระกลับให้กับเรซิน เรซินแบบด่างที่ทำหน้าที่กำจัดไอออนลบ สามารถรีเจอเนเรตด้วยโซดาไฟ ส่วนเรซินแบบกรดที่ทำหน้าที่กำจัดไอออนบวกออกจากน้ำ สามารถรีเจอเนอเรตด้วยกรดเกลือ หรือ กรดกำมะถัน หลังจากการรีเจอเนอเรชันแล้ว เรซินก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถแลกเปลี่ยนไอออนให้กับน้ำเพื่อผลิตน้ำบริสุทธ์ได้ต่อไปอีก

อย่างไรก็ตาม ในการใช้เรซินเพื่อผลิตน้ำบริสุทธ์ไปในระยะเวลาหนึ่ง เรซินจะลดขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนจนหมดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนในที่สุด เนื่องจากไอออนอิสระในเรซิน ถูกแลกเปลี่ยนกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดจึงต้องมีการทำให้เรซินกลับมาคืนสภาพ กระบวนการดังกล่าว เรียกว่าการทำรีเจอเนอเรชัน (Regeneration) ให้กับเรซินโดยเป็นการไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำและเติมไอออนอิสระกลับให้กับเรซิน เรซินแบบด่างที่ทำหน้าที่กำจัดไอออนลบ สามารถรีเจอเนเรตด้วยโซดาไฟ ส่วนเรซินแบบกรดที่ทำหน้าที่กำจัดไอออนบวกออกจากน้ำ สามารถรีเจอเนอเรตด้วยกรดเกลือ หรือ กรดกำมะถัน หลังจากการรีเจอเนอเรชันแล้ว เรซินก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถแลกเปลี่ยนไอออนให้กับน้ำเพื่อผลิตน้ำบริสุทธ์ได้ต่อไปอีก

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Only administrators can add new users.

เข้าสู่ระบบ