การใช้หุ่นยนต์ในการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์(ตอนที่ 2)

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Artboard 2 copy 3

ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงตัวอย่างของการใช้หุ่นยนต์ในการ Decommissioning เครื่องปฏิกรณ์ Windscale Advanced Gas Cooled Reactor (WAGR) ซึ่งเป็นการออกแบบและสร้างเพื่อใช้งานกับ WAGR ไปแล้ว ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงอีก 2 ตัวอย่างของการใช้หุ่นยนต์ในการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

หุ่นยนต์ในตัวอย่างที่สองเรียกว่า Brokk ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แบบรีโมทคอนโทรล การใช้รีโมทคอนโทรลจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสั่งการจากระยะไกลที่เป็นระยะปลอดภัยจากรังสีสูง
หุ่นยนต์ Brokk มีความแข็งแรง ทั้งในตัวโครงสร้างและระบบขับเคลื่อน ทําให้สามารถทํางานประเภทรื้อ ถอนได้ และก็มีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปในพื้นที่อาคารได้คล่องตัว Brokk ใช้แหล่งพลังงานจากไฟฟ้าผ่านสายไฟ ในส่วนของปลายแขนกลออกแบบให้สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้ เพื่อให้สะดวกในการรื้อถอนภารกิจที่ต่างกัน ในปัจจุบัน หุ่นยนต์ประเภทนี้เป็นที่นิยมใช้ในภารกิจด้านการรื้อถอนทางนิวเคลียร์และรังสี

นอกจากทั้ง 3 ตัวอย่างข้างต้นแล้ว ก็ยังมีหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะทางโดยการผสานระหว่างเครื่องมือกับระบบรีโมทคอนโทรลเพื่อใช้ในงาน decommissioning เช่น RODDIN หุ่นยนต์ที่ใช้ในการตัดท่อและเหล็ก SCHILLING TITAN หุ่นยนต์ไฮโดรลิก 2 แขนที่ใช้ในการรื้อชิ้นส่วนของเครื่องปฏิกรณ์, ตัดท่อ, รวมไปถึงงานยกแท็งค์น้ํา และ ARTISAN หุ่นยนต์สั่งการระยะไกลที่มีความทนทานรังสี มีระบบแขนกลที่สร้างมาสําหรับงานหนักโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในงาน Decommissioning และการจัดการกากกัมมันตรังสี

ตัวอย่างที่สามเป็นหุ่นยนต์แบบอเนกประสงค์แบบ LMF เรียกว่า LMF Light Manipulator Vehicle ซึ่ง LMF นี้ ออกแบบโดย CYBERNETIX และใช้งานโดย Kerntechnisch HilfsdientGmgh ประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ได้ทั้งในการจัดการพื้นที่หลังเกิดอุบัติเหตุทางรังสีหรือใช้งานในภาวะปกติในโรงงานนิวเคลียร์ LMF มีความทนทานต่อรังสี และสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรล ใช้ในการวัดปริมาณรังสี (radiationmonitoring) การตรวจสอบ (radiation inspection) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตัว LMF มีความทนทานต่อรังสี เชสซีสามารถขยับได้ทําให้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาวะหลุมบ่อหรือบันได ประกอบด้วย 3 แขน (manipulator) และติดตั้งกล้องวีดีโอ 4 ตัว2

อ้างอิงจาก
https://www.researchgate.net/publication/228663007_The_Use_of_Robotics_and_Automation_in_Nuclear_Decommissioning
www.khmbh.de

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Only administrators can add new users.

เข้าสู่ระบบ