การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมกัมมันตภาพรังสี

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Artboard 1

หุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาเพื่อลดการใช้แรงงานมนุษย์ส่งผลต่อคุณภาพของงานที่มากขึ้น เราพบว่าการใช้งานหุ่นยนต์ถูกประยุกต์ใช้งานไปในหลายสาขา หนึ่งในนั้นคือการใช้งานหุ่นยนต์ในงานที่มีสภาพแวดล้อมกัมมันตภาพรังสี โดยทั่วไปพบอยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

หุ่นยนต์หลายประเภทที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งลดการสัมผัสกับสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์
การแผ่รังสี เช่น อัลฟา เบต้าและแกมมา แม้ว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะมีราคาแพง แต่มีข้อดีมากมายได้แก่ เพิ่มผลผลิต มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย ไม่ต้องการความสะดวกสบายด้านสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความแม่นยำในการทำซ้ำได้ตลอดเวลา มีความแม่นยำมากกว่ามนุษย์ เป็นต้น

ปัจจุบันหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมนิวเคลียร์เพื่อดำเนินการ
ทำงานอัตโนมัติและงานซ้ำซากหรืองานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ความสำคัญประการแรกคือการใช้หุ่นยนต์สามารถทำกำไรได้คือแรงจูงใจในการเปลี่ยนจากมนุษย์ทำงานประจำมาเป็นหุ่นยนต์ทำงานในระบบอัตโนมัติประการที่สองความปลอดภัยของมนุษย์และกฎระเบียบเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลย ในวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์การป้องกันคนงานกลายเป็นตัวเร่งในการพัฒนาหุ่นยนต์

ความปลอดภัยของมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในสภาพแวดล้อมกัมมันตภาพรังสี มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นมะเร็ง โรคมะเร็งถือได้ว่าเป็นโรคหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากการฉายรังสี รังสีสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในดีเอ็นเอเรียกว่าการกลายพันธุ์ การกลายพันธุ์สามารถส่งต่อการกลายพันธุ์ต่อทารกในครรภ์ ทางพันธุกรรมการกลายพันทางพันธุกรรมมักส่งต่อไปยังลูกหลาน ปัญหาเหล่านี้คือปัญหาสุขภาพที่มนุษย์ต้องเผชิญในสภาพแวดล้อมกัมมันตภาพรังสีหากไม่ใช้หุ่นยนต์

https://www.researchgate.net/publication/261097609_Application_of_Robots_in_Radioactive_Environment_A_Review

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Only administrators can add new users.

เข้าสู่ระบบ